Skip to content Skip to footer

Markus Emilsson

Hands on
28/1 – 16/2
Hands On är en lekfull glasutställning som omfamnar både det svulstiga och stramt återhållsamma. Det är också en utställning som bjuder in besökarna att utforska föremålen med både ögon och händer.

Som ny medlem i Galleri Hantverket ser Markus Emilsson ”Hands On” som en presentationsutställning där besökaren får möta både hans estetiska uttryck och bekanta sig med de tankar och drivkrafter som är centrala i hans skapande.

Föremålen består både av blåst glas och planglas och de olika glaskaraktärerna kontrasterar och lyfter fram varandras särprägel. Formerna är enkla och upprepade och föremålens yta bearbetas ofta med varierande slipningar och ytbehandlingar.
Den taktila möjligheten i ”Hands On” är ett återkommande tema i Emilssons skapande. Han menar att möjlighen att uppleva konst och konsthantverk både med synen och känseln skapar en djupare upplevelse och en ökad tillgänglighet då vi kan använda oss av fler sinnen än enbart det visuella.
Markus Emilsson är utbildad inom glashantverk på Kosta Glascenter mellan 2008-2010. Sedan hösten 2011 fördjupar han sig i området konstglas på Riks Glasskolan i Orrefors.

Information: För mer information eller bilder kontakta Markus. info@markusemilsson.se

Galleri Hantverket © 2023

Org. nummer: 769604-7765