Skip to content Skip to footer

Ritva Karlsson

”The bird with the Dragon Tattoo och andra fantasifåglar”
13/9 – 25/9

”Fantasifåglarna har varit min stora inspirationskälla över det senaste årtiondet. Friheten till lekfullhet föder ständigt nya modeller. De är skulpterade av högbränt lergods (1060 grader) Glasyrernas samspel har alltid intresserat mig, där experimenterar jag ständigt vidare. Många fåglar är monterade på ben av järn.”

Ritva Karlsson är född i Helsingfors, Finland och är bosatt i Sverige sedan 1963. Hon bor och arbetar i Västerby i norra Sorunda (4 mil söder om Stockholm) där hon har en egen ateljé. Ritva har jobbat med lera sedan 1974. Hon har utforskat en mängd olika tekniker i olika projekt och strävat efter sin egen nisch.

Under sina 30 år som keramiker har Ritva deltagit i många utställningar i Sverige, men också ställt ut i USA, Japan och Nya Zeeland

Galleri Hantverket © 2024

Org. nummer: 769604-7765