Skip to content Skip to footer

Erik Olof Persson

Skulptur
7 maj – 26 maj
Genom att göra konkreta, igenkännbara avbilder av djur försöker jag att nå bortom intellektet.
Att få kroppen att reagera innan hjärnan.
Jag inbillar mig att det är en genväg till betraktarens inre, och att det öppnar upp till vidare intresse, nyfikenhet och eventuell förundran.
 Erik_Skalbagge_s
Pressbild foto: Klas Lignell
Jag jobbar oftast i serier och sällan i enskilda verk. Jag ser helheten som ett verk i sig.
Jag sätter upp egna begränsningar i processen och försöker att kroppsligt automatisera stora delar och att undvika estetiska ställningstaganden. Genom att använda och kombinera trä med funna objekt hittar jag genvägar till oväntade uttryck.
Inom de ramar jag sätter upp försöker jag att tillåta mig själv att följa ett infall eller en idé till sin logiska/estetiska slutsats.
Min utställning på Galleri Hantverket kommer att innehålla ett antal skalbaggar, några fågelskåp och ev. en kanin.
Skåpen är tyngda av symbolik för tillsynes mest banala ting. Som om det vore gjort för att tillbe de mest grundläggande förutsättningarna för vårt liv.
Jag använder djur som projiceringsyta för mina idéer om tillvaron. Som bärare av symbolvärden bortom kulturen. Som ett neutrum. Som symboler för en tillvaro utan oss.

Galleri Hantverket © 2024

Org. nummer: 769604-7765