Skip to content Skip to footer

Ivan Kamiyasu

”Allting är fullt av gudar.”
(Thales från Miletos, ca.600 f.kr.)
11 – 30 mars

”Allting är fullt av gudar.”  Är en utställning i järnsmide som handlar om människans ständiga resa genom tid och rum. Tillsammans med en eviga barlast av frågor kring varifrån vi kom och vart vi är på väg.

Med ambitionen att förena konstverkets form med materialets inre krafter, för att kunna tända en gnista av liv.

I dynamiken mellan stålets spänst och eldens styrka, mellan myternas arketypiska klanger och objektens organiska spår söks bildens magi.

gubbe-i

 

I sitt arbete utgår Ivan från järnsmidets traditionella teknik och metoder. Mellan hammaren och städet tar hans glödande stålbitar form, som ibland tycks laddas med en djupare känsla. Svårigheten ligger i att hitta rätt i kombinationen mellan tredimensionell form och dynamisk struktur.

Konkret kretsar hans konst kring stiliserade fåglar,kalligrafiska uttryck snarare än realistisk form. ”Gubbar” i olika poser som ofta ingår i större verk eller fungerar som självständiga objekt. Ett centralt tema i Ivans konst är skeppet. Med varierande symboliska figurer ombord färdas de över haven eller genom livet. En av hans figurer är adoranten, tillbedjaren av högre makter. Ofta låter han livsträdet eller en symbolisk sol ersätta mast och segel.

-” Det jag vill närma mig genom ”skeppen” är de existentiella frågorna kring livets jordiska resa”.

Bilders förankring i mytologisk kontext och om hur de gestaltas genom olika bildtraditioner och historiska kontexter har jag teoretiskt bearbetat till uppsatser i konst- och bildvetenskap samt idéhistoria.

Ur glödande järn
tar bilden form.
I dynamiken mellan
stålets spänst,
mytens klang och
objektets organiska spår
döljer sig magin.

Ivan D Kamiyasu

Galleri Hantverket © 2023

Org. nummer: 769604-7765