Petra Danielsson

Silversmed
Det raka, strikta och avskalade kan vara fantastiskt vackert, med ibland behövs lite skevhet för att det hela skall få liv.
Jag är bosatt i Stockholm sedan 1982, men min uppväxt på landet bland lador och grönska utanför Molkom i Värmland gör sig alltmer påmind. Numer kompletterar jag gärna de geometriska formerna med organiska.
Jag är silversmed och arbetar med smycken, corpus och objekt i främst silver men även i andra metaller samt med glasemalj, stenar och pärlor.Egen ateljé sedan 2008
Utbildad som lärling hos Wolfgang Gessl 2004-2008
Nyckelviksskolan 2003-2004
Civilingenjör Väg och vatten, KTH 1989
Medlem konsthantverkscentrum
Kaleido Konsthantverk, Uppsala

Studio Petra Danielsson
pd@petradanielsson.se
073-101 10 98
Instagram @studiopetradanielsson