Skip to content Skip to footer

Ställ ut hos oss

Ställ ut hos oss

Är du intresserad av att ställa ut hos oss? Vi ställer främst ut konsthantverk men även andra typer av konst såsom måleri, skulptur och grafik.

Vår ambition är att ta in utställare med stor variation vad gäller exempelvis form, material, tradition och nytänkande.

Så här ansöker du om att ställa ut

Skicka din ansökan per mejl till info@gallerihantverket.se och bifoga följande:

  • En PDF med presentation av dig och ditt arbete
  • CV
  • Tema/röd tråd/idé
  • Minst fem högupplösta bilder med verk relevanta för utställningsidén

Vi bedömer löpande de ansökningar som inkommer till Galleri Hantverket och återkopplar till sökande per mejl.

Om utställningslokalen

Utställningsdelen i lokalen är 37 kvadratmeter med en takhöjd på cirka 3,3 meter. Fönstren i utställningsdelen vetter mot Götgatan.

Vi har personal i lokalen under öppettiderna måndag – fredag 11 – 18, lördag 11 – 16 och söndag 12 – 16.

Om utställningen

De flesta utställningsperioder är tre veckor, en gång per termin finns en tvåveckorsperiod.

Utställaren är ansvarig för transport och försäkring och hänger själv sin utställning med hjälp av oss vid behov.

Vi har ett stort utbud av podier och det går bra att hänga ganska tunga saker direkt på väggarna. Utställningen hängs i regel en fredag med vernissage lördag. Nedplockning sker torsdag kväll sista utställningsdagen efter kl. 18 av utställaren med hjälp av oss.

Vernissagekorten utformas av Galleri Hantverket och bekostas av utställaren, minimikostnad ca 1000 kr. Galleriet gör utskick via mail till konstföreningar, tidningar och andra intressenter och bekostar 40 st utskick med post. Vi informerar kalendarierna i dags- och lokaltidningar och gör pressutskick.

Bild och information om utställningen läggs in på Galleri Hantverkets hemsida och Facebook. Pressbilder och text önskas 3 månader före utställningen. Galleriet ordnar cider och tilltugg på vernissagedagen. Lokalen är larmad nattetid och fönsterlarm finns dygnet runt. Vår provision är 45% av försäljningen. Ekonomisk redovisning sker senast 30 dagar efter utställningens slut.

Applying for an exhibition

Are you interested in having a solo exhibition here? We mainly exhibit artisan work but also other types of art like painting, sculptures and graphic arts. Our ambition is to show a broad range of work in terms of form, material, tradition and thought.

Information to artists applying for exhibition:

Send your application by email to info@gallerihantverket.se and include the following:

  • PDF with a presentation of yourself and your work
  • CV
  • Theme/idea for the exhibition
  • At least five high resolution pictures of work relevant to the exhibition idea.

We look over our applications regularly and respond via email.

The exhibition space is 37 m2 with a ceiling height of about 3,3 meters. The windows are facing Götgatan.

The gallery is staffed during our opening hours: Monday-Friday 11-18, Saturday 11-16, Sunday 1216. Most exhibition periods have a duration of three weeks, once each semester there is a two week period.

The artist is responsible for transport and insurance and installs the exhibition with help from us if needed. We have quite a large selection of podiums and it’s also possible to hang relatively heavy object on the walls. Exhibitions are installed on Fridays with vernissage on Saturdays. The exhibition is then taken down on the last Thursday after 18.00 by the artist with help from us.

Invitation cards are designed by Galleri Hantverket and paid for by the artist. The minimum charge is about 1000 sek. The gallery sends out invitations via email to art associations and newspapers. We also pay for postage for 40 invitations to our regular clients and inform the calendars in the day and local news and make a pressrelease. Picture and information about the exhibition are posted on our web page and Facebook.

Images for the pressrelease need to be sent in at least three months before installation. The gallery buys cider and snacks for the vernissage. There is an alarm that goes on by night and the windows are protected also during the day. Our commission is 45%. Financial accounting within 30 days of exhibitions end.

Galleri Hantverket © 2024

Org. nummer: 769604-7765