Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Maria Ringertz – IN UT I

Jag bygger genom att kavla och tumma lera. Ständigt återkommer samma tema. Formen växer fram och blir till ihåliga stenar som jag bankar på eller rullar, så att formen skapas av sig själv. De flesta stenar skär jag lock på så det omöjliga blir möjligt, att öppna stenar.