Skip to content Skip to footer

Petra Danielsson

Brief info

Det raka, strikta och avskalade kan vara fantastiskt vackert, med ibland behövs lite skevhet för att det hela skall få liv.

Jag är bosatt i Stockholm sedan 1982, men min uppväxt på landet bland lador och grönska utanför Molkom i Värmland gör sig alltmer påmind. Numer kompletterar jag gärna de geometriska formerna med organiska.
Jag är silversmed och arbetar med smycken, corpus och objekt i främst silver men även i andra metaller samt med glasemalj, stenar och pärlor.

Egen ateljé sedan 2008
Utbildad som lärling hos Wolfgang Gessl 2004-2008
Nyckelviksskolan 2003-2004
Civilingenjör Väg och vatten, KTH 1989
Medlem konsthantverkscentrum

Galleri Hantverket © 2024

Org. nummer: 769604-7765